Databestand aanmaken met de hulp van de datawizard

Om je te begeleiden bij de aanmaak van je databestand is een datawizard beschikbaar. Deze wizard bundelt samenhorende informatie zodat het eenvoudiger is deze in te vullen.

Installeer eerst Libra op je computer.

Open het databestand via het menu Libra, Data, Open Datafile. Het menu is ook bereikbaar als de login op het scherm staat!

Maak gebruik van de datawizard door in het menu te kiezen voor: Libra, Data, Voeg Klas Toe…

Maak gebruik van de menuoptie Voeg Klas Toe… om via de wizard een nieuwe klas in de datafile in te geven. Klikken op de labels geeft nog bijkomende hulp. Een voorbeeld: bij het ingeven van deze gegevens klikte ik op de tekst (spreiding per periode) en kreeg dan deze hulp:

De in de Datawizard ingevoerde gegevens worden onmiddellijk op het onderliggende werkblad geplaatst zodat je ook een totaal overzicht behoudt.

In de Handleiding voor de coördinator (downloadbaar als pdf-bestand) vind je meer informatie over bepaalde parameters bij de bespreking van de verschillende velden in de datafile.

Enkel het aantal leerlingen speelt hier een rol, de leerlingengegevens zelf kun je daarna invoeren.

Je hebt de keuze tussen afgeronde gehelen voor Dagelijks Werk (DW) of cumulatieve Dagelijks Werk-rapporten.

Werk je cumulatief (meestal toegepast in het vrij onderwijs) dan worden alle quotaties met cijfers DW van één periode samengevoegd om vervolgens één DW-cijfer te berekenen. Dit DW-cijfer samen met de het resultaat van de Proefwerken (PW) van die periode komt samen op een Periode (P)-tabblad.

In dit voorbeeld zijn er 5 maandrapporten (rapporten DW) verspreid over 2 periodes. Je moet dan ook ingeven hoeveel DW-rapporten per periode. In dit voorbeeld 3;2 dit wil zeggen 3 rapporten DW in het eerste semester en 2 in het tweede semester (de som van de gespreide rapporten moet gelijk zijn aan het totaal aantal maandrapporten, je scheidt de cijfers door een punt-komma).

Je kunt ook opteren om de DW-resultaten niet samen te voegen, dat noemen we hier “ontkoppelen”.

Bij een ontkoppeld systeem (hoofdzakelijk gebruikt in het gemeenschapsonderwijs) staat elk tabblad (elk rapport dus) op zich. En dit zowel voor de DW- als de PW-rapporten. Je kunt wel een jaartotaal bekomen waarbij alle DW (R)-bladen en PW (P-bladen) volgens een bepaalde verhouding (gewicht) samengeteld worden. Dat gewicht DW-PW moet je hier ingeven.

Klik op de labels voor meer info!

Door op Voeg Toe te klikken wordt de informatie in de datafile weggeschreven. Het ingevulde scherm blijft echter staan (enkel de klasnaam wordt verwijderd, zodat je makkelijk nieuwe “analoge” klassen kunt aanmaken). Wil je het datawizardscherm weg klik dan op Anuleer.

 

In de Datawizard is specifieke hulp beschikbaar. Door over de veldlabels met de cursor te gaan (je hoeft niet te klikken) krijg je informatie over de betekenis van de gevraagde gegevens. Bij het menu Datawizard, Wijzig Gegevens kun je per tabblad ook hulp inroepen via de vraagteken-knop.

 

 

Op het tabblad Vakken tref je nu onderstaande situatie aan:

 

Pas nu manueel de afkorting en vakbenamingen aan. Bijvoorbeeld WIS als afkorting en Wiskunde als vaknaam.

Het tabblad Leerlingen werd automatisch als volgt ingevuld:

Vul de leerlingennamen manueel in of importeer deze uit het schooladministratiepakket.

Leerlingen die de school verlaten blijven in de datafile aanwezig. In de plaats van hun leerlingnummer (kolom B) tik je een streepje – (min-teken).

Door met de muiscursor over de rode driehoekjes te bewegen bekom je meer informatie over het betreffende veld in het databestand:

 

Het Demo Databestand (Demo\Data.xls) bevat een reeks voorbeelden van gegevens voor enkele puntenboeken. Je kunt dit bereiken via Deze Computer of Verkenner in de map C:\Libra\Data\0405 (afhankelijk van het schooljaar)\DEMO het bestand Data.xls openen.