Installatie van LIBRA op een PC:

De installatieprocedure is volledig geautomatiseerd met mededelingen in het Nederlands. Eens Setup opgestart moet je enkel op een knop klikken om naar de volgende stap te gaan. De ganse procedure vraagt slechts enkele minuten. XE "installatie"

 

Naast onderstaande tekst kun je ook gebruik maken van volgende hulp:

Een filmpje over de installatie: http://www.puntenboek.be/Handleiding/Install.swf

Een Word-document met schermafdrukken over de installatie: http://www.puntenboek.be/Installatie van Libra via een internetverbinding.doc

 

Voorbereiding van Excel

Installatie van Excel

Je hebt voor Libra minimaal Excel 2000 nodig.

Indien op het toestel waar je Libra gaat installeren Excel nog nooit gebruikt werd, moet je Excel eerst even opstarten zodat het zichzelf kan instellen voor verder gebruik. Doe je dit niet dan geeft Excel een foutmelding bij de installatie van Libra.

Ook wanneer je met meerdere gebruikers eenzelfde computer gebruikt, of in een netwerksituatie, moet je zeker zijn dat Excel reeds door de gebruiker die gaat installeren gestart werd. Bij de allereerste opstart van Excel door een gebruiker doorloopt Excel immers een kleine installatieprocedure, tijdens die procedure kan Excel geen Exceldocument openen.

 

Excel en macro's

Draait Excel, controleer dan de instelling van het gebruik van macro's. Onder Extra in de menubalk vind je Macro Beveiliging tabblad Beveiligingsniveau.  Excel heeft drie beveiligingsniveau's voor het omgaan met macro's: hoog, gemiddeld en laag. Staat het hoogste niveau ingesteld dan krijg je het keuzescherm om macro's in te schakelen niet en zal Libra niet functioneren. Bij het laagste niveau krijg je nooit een melding wanneer je een bestand opent waarin macro's zitten. Kies bij voorkeur Gemiddeld, je hebt dan nog steeds een stevige beveiliging want je bepaalt zelf of je macro's wilt activeren of niet.

 

Installatie van Libra

Om te installeren:

1. Ga naar de downloadpagina op onze website www.puntenboek.be en kies “Libra voor PC”. Op de volgende pagina vind je de volledige versie onder Demo.
Voer deze setup uit zoals in de tabel hieronder aangegeven.

 

1. Het is mogelijk dat je een mail ontving met daarin de juiste hyperlinks om Libra te kunnen downloaden.

 

1. Plaats de cd in het station.
Indien je het bestand downloadde, open het dan of dubbelklik erop en ga naar punt 4.

(Heb je een cd met een keuzemenu klik dan op de knop Libra installeren.)

 

2. Klik START --> UITVOEREN (RUN).

 

 

 

 

 

3. Typ: A:\Setup.exe en klik op OK.

 

of

 

   Ga via Verkenner (Explorer) naar je cd, diskette

   of ander medium en start Setup op.

 

 

 

4. Volg onderstaande stappen:

 

Onderwerp

Mededeling

Klik op

Welkom

bij het installatieprogramma

Volgende

Doelmap

C:\Libra

(Kan op een andere locatie of drive maar behoud de benaming Libra)

Volgende

Campus

Aantal Campussen

(standaard staat dit op 1,
in de meeste gevallen moet je NIETS wijzigen!)

Volgende
Campusbenaming Wijzig SCHOOL in jouw schoolafkorting bijv. MSI Volgende

Programmagroep

Libra

(het makkelijkste is niets te wijzigen)

Volgende

Extra Taken

 

Website voor Updates
(staat standaard aangevinkt)

Datafile downloaden
(ENKEL zinvol indien jouw school met Libra werkt
staat standaard NIET aangevinkt)

Volgende

INDIEN je aanvinkte om een Datafile te downloaden:

Volgende

Installeren

Ok

Voltooien

Klaar

Installeren

Installeren

Bij de opstart van Microsoft Excel krijg je een dialoogvenster: kies voor Macro’s inschakelen.

 

Klik op "MACRO'S ACTIVEREN / INSCHAKELEN".

Drukte je per ongeluk op Enter (Macro's uitschakelen), sluit LIBRA dan af en open het opnieuw.

 

Voltooien

Afsluiten van het Loginvenster van Libra om de installatie af te ronden.

Cancel

       
Setup voltooid   Voltooien
Readme – Kladblok  

menu

Bestand ŕ Afsluiten

Libra is nu klaar voor gebruik. Via de snelkoppeling op je bureaublad of in het Startmenu kun je aan de slag.

 

 

Het instellen van Parameters (zoals hieronder afgebeeld) is NIET nodig bij een standaardinstallatie.

 

Algemeen (o.a. Bestandslocaties)

Hier is er een verschil tussen een installatie op een netwerkcomputer of zonder netwerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"adm" bij Wachtwoord

 

Ok

 

Je eerste stapjes met LIBRA…

·         Daarna kun je de gegevens van je eigen leerlingen en vakken invoeren en een eigen puntenboek genereren.

·         Kreeg je Libra van je school dan zijn de specifieke schoolgegevens onmiddellijk beschikbaar.

 

Inloggen

Om in een dialoogvenster van het ene kader naar het volgende te gaan kun je de tab-toets gebruiken. Dat gaat dikwijls vlotter dan met de muis in dat kader te klikken.

 

Vul het Loginscherm aan met volgende gegevens:

·         Kies de campus waarmee je wilt werken. Gebruik hiervoor het pijltje: .
"Demo" bevat voorbeeldklassen.
Vervolgens kies je een klas.

·         Kies JOUW vak uit het vakkenlijstje.

Dit kan op verschillende manieren:
- met de muis klikken op  en uit het lijstje kiezen door er met de muis op te klikken.
- door de eerste letter van je vak in te geven. Wanneer er twee vakken met dezelfde letter beginnen (bijvoorbeeld Nederlands en Natuurwetenschappen) wordt het eerste vak uit de lijst gekozen. De vakken staan niet alfabetisch gerangschikt.

·         Je naam verschijnt in het dialoogvak Naam (vakleerkracht). Je ziet meerdere namen indien meerdere leerkrachten dit vak geven in die klas. Bijvoorbeeld indien je lesgeeft aan een deel van de klas dan verschijnt hier ook de naam van je collega(‘s).

·         Libra vraagt om een wachtwoord dat gekoppeld is aan jouw naam.
Bevestig je wachtwoord vooraleer Libra het opslaat.

Je puntenboekje van deze klas wordt aangemaakt en het gekozen vak wordt geopend.

Automatisch worden nu de klas, de naam en het telefoonnummer van de klastitularis ingevuld in je puntenboekje.
Tezelfdertijd werden de Vakken met hun respectievelijke afkortingen, gewichten en puntenverhouding voor DW en PW automatisch geďmporteerd naar het tabblad Vakken. Ook de leerlingennamen werden ingelezen en op het tabblad Leerlingen geplaatst. Het puntenboekje voor het gekozen vak werd aangemaakt
.

Punten Invoeren

1.     Het programma kiest aan de hand van de datum automatisch het juiste tabblad: Rapport (R1 … R5), Periode (P1 … P3) of Totaal en je kunt starten met de invoer van je punten.

2.     Indien je bij deze klas voor een ander vak een puntenboekje wil maken of openen, kies je dit vak in het menu Vakken.

 

Meer over de invoer van punten vind je in de Handleiding voor de Leerkracht op de cd of onze website.

Een eigen databestand aanmaken

Indien je Libra van je school kreeg heb je een specifiek databestand van je eigen school meegekregen, anders heb je een demo-versie. Je kunt echter eenvoudig een eigen databestand aanmaken voor jouw leerlingen. Hoe je tewerk moet gaan vind je in de Handleiding voor de Coördinator op deze cd onder het hoofdstuk Databestand aanmaken.

Rapporten drukken

Wil je meer te weten komen over hoe je met jouw school rapporten kunt aanmaken met Libra dan kun je de Handleiding over de Rapportenmodule op de cd of onze website raadplegen.

 

Meer informatie over Libra?

Raadpleeg onze website: http://www.puntenboek.be

 

Installatie ongedaan maken

Wil je Libra van je computer verwijderen dan kun je eveneens gebruik maken van een geautomatiseerde procedure.  Klik Start → CONFIGURATIESCHERM → SOFTWARE en kies Libra uit het lijstje. Je puntenboeken worden niet gewist.

Daarom blijft de map C:\Libra bestaan met daarin o.a. de map Punten met schooljaarmap(pen) (bijv. de map 0405 voor 2004-2005) waarin je puntenboek(en) zitten per klas.