Maandrapport voor het basisonderwijs met hoofd- en deelvakken


Rapport basisschool.jpg

Vooral in het basisonderwijs wordt er wel eens gewerkt met hoofdvakken waarvoor een totaalcijfer meegedeeld wordt Ún deelquotaties voor vakonderdelen.

Hier is dat toegepast.

Ook in het secundair onderwijs wordt dit soms toegepast.

Voor elk vak kan commentaar gegeven worden. Ook onderaan zou nog een algemeen commentaar kunnen ingegeven worden.

De lay-out van het rapport is volledig vrij d.w.z. de schikking kan anders, er kunnen nog figuren aan toegevoegd worden enzovoort.

 


Schermafdrukken en rapporten op papier

  Navigation Bar

Pagina 3 of 12