Maandrapport  (binnen een periode (trimester of semester) zijn er verschillende deelrapporten)

Lay-out liggend: enkel het huidige maandrapport wordt afgedrukt.  Er is nu plaats voor opmerkingen door vakleerkrachten (een streepje betekent dat dit vak voor dit rapport niet gequoteerd werd)


Maandrapport (opm).JPG

Een maandrapport mét commentaar voor elk vak, drukken we bij voorkeur ‘liggend’ af terwijl hoger genoemd voorbeeld ‘staand’ werd afgedrukt.

 


Schermafdrukken en rapporten op papier

  Navigation Bar

Pagina 4 of 12