Attituderapport met eigen lay-out

Hier zie je een voorbeeld van een attituderapport gebruikt in een middenschool.

Door voor elke leerling een score in te geven in het puntenboekje worden de vakken in het midden automatisch grijs gekleurd. Daarnaast is het ook mogelijk commentaar in te geven. In dit geval werd het commentaar bepaald door de klassenraad en door de titularis in het puntenboekje ingevoerd. Uiteraard zijn dat schoolafhankelijke beslissingen en kan het ook anders indien gewenst.


Attitude.jpg

Schermafdrukken en rapporten op papier

  Navigation Bar

Pagina 8 of 12