Trimesterrapport met positionering van de leerling in de klas

Naast het trimesterrapport met mogelijkheid tot commentaar voor elk vak kan er ook extra informatie toegevoegd worden over de plaats van de leerling in de klasgroep. Hier zijn verschillende kolommen met percentages afgebeeld. In elke kolom zie je hoeveel leerlingen binnen het interval zitten. Staat het cijfer vet dan geeft dit aan dat de betreffende leerling in dat interval zit.


Positionering.JPG

Schermafdrukken en rapporten op papier

  Navigation Bar

Pagina 9 of 12