Libra: puntenboek, rapporten en leerlingvolgsysteem


Libra bestaat uit 3 verschillende delen:

  1. een geautomatiseerd puntenboekje voor de leerkracht,

In dit puntenboek kun je niet enkel je punten noteren, maar tevens:

Ÿ         opmerkingen per ingevoerd cijfer,

Ÿ         vakcommentaar en titulariscommentaar op het rapport,

Ÿ         attitudes per leerling, axenroos, SAM-schaal (Schaal voor Attitude Meting),

Ÿ         koppeling aan de leerlingenfoto's van de schoolfotograaf,

Ÿ         geen problemen met afwezige leerlingen, werken met gewichten per evaluatie, tussensom enz.,

Ÿ         mail eenvoudig je punten naar school waar ze volautomatisch worden ingelezen of werk online,

Ÿ         Groepeer je punten (vb. Vaardigheden en Kennis voor taalleerkrachten),

Ÿ         geen afzonderlijke installatie per leerkracht maar eenvoudig downloaden via het net,

Ÿ         Libra kan gekoppeld worden aan administratieve pakketten voor de input van de gegevens.

  1. een rapportenmodule waar de punten uit het puntenboekje worden samengevoegd,

      Deze module heeft een hele reeks uitvoermogelijkheden:

Ÿ         printen van leerlingenrapporten (Dagelijks Werk-rapport, Perioderapport (trimester), Jaarrapport),
      ook een doelstellingenrapport is eenvoudig te genereren.

Ÿ         attituderapporten, stage- of GIPrapporten

Ÿ         titelbladen voor rapporten, ten geleide, attestering,

Ÿ         allerlei lijsten,

Ÿ         deliberatieformulieren met een overzicht van alle punten van een klas voor op klassenraden, of een einddeliberatie-blad voor in het rapport, e.a.

Ÿ         computerprojectie van de resultaten op klassenraden is uiteraard mogelijk.

  1. een volledig geοntegreerd leerlingvolgsysteem met beschermingsmogelijkheden van informatie zoals vertrouwelijke gesprekken en informatie. Naast persoonlijke gegevens kan uiteraard een klassenraad met het leerlingenvolgsysteem worden ingebracht. Alle gegevens kunnen online worden gezet, zodat thuiswerken kan.

Ÿ         Personalia

Ÿ         Familiale omstandigheden

Ÿ         Medisch Dossier

Ÿ         Zorgbegeleiding

Ÿ         Probleembegeleiding

Ÿ         Schoolloopbaan

Ÿ         Puntenoverzicht

Ÿ         Volledig aanpasbaar met koppelingen naar externe documenten zoals attesten, verslagen,...

 

Wens je een meer gedetailleerd overzicht van wat Libra kan? Kijk dan even hier.


 

[ Waarom | Structuur | Betekenis | Ontstaan | Wie ]


Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met libra@puntenboek.be
Laatst bijgewerkt: 28 oktober 2007.