Libra 8

 

Versie 8.00

 

(01)          Enkele verbeteringen in versie 8

a.       Punten van een collega die hetzelfde vak in dezelfde klas geeft kan je nog steeds zien maar niet meer wijzigen

b.       Er is geen update meer van vakken: als je iets in de datafile wijzigt is het ook onmiddellijk in het puntenboek gewijzigd (dus de vaknamen worden niet meer vetjes bij het veranderen van parameters)

c.       In de parameters is een tabblad met 10 standaard-boodschappen bijgekomen om op het rapport te plaatsen. De uitleg hoe je tewerk moet gaan staat erbij.

d.       Sorteren van leerlingen kan administratief (Devos komt voor De Wilde) maar ook alfanumeriek (Devos komt na De Wilde de spatie telt hier mee in de sortering). Je kan dus je eigen lijsten maken vanuit Libra als je administratief pakket het verkeerd zou doen. De sortering roep je op vanuit de datafile (Menu Libra>Data>Sorteer Datafile). Let op dat je het sorteernummer niet meer aanmaakt eens de leerkrachten begonnen zijn met punten ingeven! er komt een waarschuwing hiervoor.

(02)          Leerlingenlijsten kunnen nu ook op basis van andere criteria dan hun klas worden afgedrukt (vb. Praktijkgroepen zijn klasoverstijgend als 2 klassen opgesplist zijn in 3 praktijkgroepen)

(03)          Klaarmaken van Libra voor synchronisatie met de Libra-stick

(04)          Je kan zelfgekozen wachtwoorden toekennen aan de gebruikers van Libra (contacteer ons voor meer informatie)

(05)          Verfijning van de synchronisatie: als je cijfers wijzigt wordt de oude kolom door de nieuwe vervangen. Vakcommentaar kan gesynchroniseerd worden, titulariscommentaar nog niet. Libra.xla wordt gesynchroniseerd als op school een nieuwere versie staat.

(06)          Parameters worden nu correct bewaard (vinkjes)

(07)          (14) aanpassing mbt. deelgroepen: je kan nu met meerdere deelgroepen werken, alsook enkel de leerlingen tonen die van deze leerkracht les krijgen.