Het nut van LIBRA

[ Wat | Structuur | Betekenis | Ontstaan | Wie ]                              [ Index ]


  •  Lastige taken doet de computer

  •  Tijdwinst

  •  Hogere accuratie

  •  Meer rapportmogelijkheden

  •  Vlot bij deliberaties