Structuur van Libra

[ Wat | Wie | Nut | Ontstaan | Betekenis ]                              [ Index ]


  •  Rekenbladsysteem
  •  1 map per klas met daarin:
  •  1 bestand per vak
  • 1 of meerdere vakken per klas
  • Blad per rapport, periode, totaal